• BP China Holdings Limited, BP (Kina) Holdings Limited försäljning förberedelse

    Communication, Environmental Design

    BP (Kina) har blivit en viktig aktör i landets olje- och industrin. BP dotterbolaget har verksamhet främst i flytande naturgasproduktion och import, bränsle, gasol gas marknadsföring, bensinstationer, smörjmedel, solenergi installationer och kemisk teknologi. Dess smör prospekteringsverksamhet går tillbaka till 1973 och innehåller nu en av Kinas största offshore gasfält i Sydkinesiska havet. Företaget tillverkar även petrokemiska produkter via ett joint venture med China Petroleum och Chemical Corporation och Shanghai Petrochemical företaget. BP (Kina) verksamheten omfattar mer än 600 bensinstationer.

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel