• باستانشناسی در آینده

  Environment, Industrial Design

  باستان شناسان و مورخین بشر پیشین را از روی آثار بدست آمده از وی مورد شناسایی قرار میدهند و به فرهنگ و آداب و سنن ایشان از روی دست ساخته ها و هنرشان پی میبرند.

  علی رغم کم توجهی که گاها به صتایع دستی میشود باید خاطر نشان ساخت که این گونه محصولات واجد ارزشهای بالایی در قیاس با محصولات صنعتی میباشند، اگر چه در مقیاس گردش سرمایه و بازار سهم کمتری را به خود اختصاص میدهند.

  در محصولاتی که به روش انبوه تولید میشوند نیز باید ارزشهایی نوین و قابل توجه را پدید آورد که بتوانند مبین فرهنگ و تفکر مردم زمانه خود باشند. چرا که آیندگان نسبت به ما که در زمان حال زیست میکنیم از طریق محصولات مورد استفاده مان قضاوت خواهند کرد . مثلا محصولات مکینتاش و اپل را در نظر بگیرید یا هر محصول معروف دیگر !

  این محصولات برای باستان شناسان ، فرهنگ شناسان و مردم شناسان یا جامعه شناسان آینده بیشتر از آثار هنری روی دیوارها ارزش خواهند داشت و در جهت درک تفکر بشری خواهد بود.

  بدین ترتیب میتوان از قول فیلیپ نول گفت" طراحی هنری است که نهان مانده است ".

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel