Join our network of non-profits, companies and individuals who believe social change can happen through design.

Become A Member
avatar

jayson welling

frankfurt, germany, Germany

business blogging

Member since November 17, 2012

  • Internasjonale Cruse og Associates: Hong Kong budsjett tar sikte pa a utvide fondet industri med skatteincentiver/BLOGGER

    Communication, Communication Design

    http://crusetrishahamilton.blogspot.com.au/2013/02/internasjonale-cruse-og-associates-hong.html Internasjonale Cruse og Associates Regjeringen har innfort nye skatt insentiver for a oppmuntre mer oversjoiske fondet ledere til a definere i byen og fremme Hong Kong som en internasjonal asset management centre. For a tiltrekke seg flere private equity fond a bosted i Hong Kong, sa Financial sekretær John Tsang Chun-wah regjeringen ville foresla lovendringer for a utvide fritak fra fortjeneste skatt for oversjoiske fond som investerer i utenlandske private foretak og ikke eier eiendom eller virksomheter i byen. En revisjon av investering lover i 2006 unntatt oversjoiske fond fra a betale skatt hvis de gjorde ingen virksomhet i Hong Kong i tillegg kvalifiserte aksje eller futures transaksjoner. Som brakte Hong Kong i trad med andre internasjonale finanssentre, som New York og London. Men Hongkong fortsatt ligget som unntaket ikke gjelder offshore private equity-fond som investert direkte i selskaper. Tsang sa den foreslatte endringen ville "Tillat private equity-fond a nyte den samme skattefritak som oversjoiske fond", og at regjeringen ville ta kontakt med aktorer om lovendringen. Han har ogsa planlagt a tillate Hongkong midler en mer fleksibel struktur, i stedet for den navaerende loven som krever investeringsfond som er etablert i Hong Kong for a ta bare form av klareringer. "Som et internasjonalt finanssenter, Hongkong bor gi en mer fleksibel forretningsmiljoet for industrien a mote markedets ettersporsel," sa han. "For å tiltrekke seg mer tradisjonelle fond og hedgefond a bosted i Hong Kong, vi vurderer lovendringer a innfore Open-ended Investment Company, et stadig mer popuaert-skjema brukes i fondet bransjen." En kilde i regjeringen sa begge tiltakene rettet a oppmuntre flere fondet hus a sette opp her, for a oke byens status som en fondet administrasjonssentrum. Kilden, som ikke onsker a bli navngitt, sa at blant ca. 1.700 autoriserte midlene i byen, bare ca 300 var bosatt her. Halvparten av alle midler som er solgt i byen er hjemmehorende i Dublin eller Luxemburg. Tsang sa regjeringen var ogsa i ferd med a forhandle med fastlandet myndigheter for a etablere gjensidig anerkjennelse, slik at Hong Kong-hjemmehorende midler skal selges pa fastlandet og fastlandet midler skal selges i Hong Kong. Han gjorde ikke gi en timeplan, men. Sally Wong, konsernsjef i Hong Kong investering midler Association, sa gjensidig anerkjennelse med fastlandet og utvidet avgiftsfritaket ville oke den lokale industrien. "Disse tiltakene, hvis implementert med hell, ville tiltrekke fondet hus som er eyeing asiatiske og fastlandet selskaper. Dette vil tjene Hongkong fondet industrien betydelig pa lang sikt,"sa Wong. George Leung, av HSBC, sa den nye tiltak var i trad med industri-visninger. "Dette bor sette oss pa en mer niva spiller feltet med andre regionale konkurrenter." Davy Yun, skatt partner i Deloitte Kina, sa lokale fondet industrien hadde aert soker en utvidelse av skattefritak for private equity-fond i lang tid."Flyttingen vil hjelpe posisjon Hong Kong som en internasjonal asset management centre. Men vi mener regjeringen kan vurdere ytterligere utvide fritak for a inkludere lokale midler ogsa, for a virkelig forbedre bransjen i territoriet,"Yun sa. Internasjonale Cruse og Associates READ MORE: http://www.goodreads.com/topic/show/1229323-hong-kong-usannsynlig-f-lge-singapore-i-ke-skattene-for-luksus-huseie http://www.shelfari.com/groups/102049/about

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel