Join our network of non-profits, companies and individuals who believe social change can happen through design.

Become A Member
avatar

Deborah Bragger

Switzerland

Member since October 30, 2012

  • United Advisory Partners Inc

    Community, Communication Design

    Uap1_432_

    http://www.quora.com/Cielo-Ramone/United-Advisory-Partners-Inc

    Vänligt samråda med din finansiella rådgivare eller lager mäklare att kontrollera riktigheten och recency all information innan några investeringsbeslut. Samtidigt vederbörlig aktsamhet är gjort och vård som togs innan överföring av på aktiekurser, BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien är inte ansvariga för informationen fel, ofullständighet, eller förseningar eller för eventuella åtgärder som vidtagits på grundval av informationen häri. Nyhetsrapporter och artiklar i BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien syftar till att ge en objektiv bild av utvecklingen på marknaderna och företagsvärlden. Faktiska utvecklingen kan komma för att skilja sig på grund av omständigheter utanför BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien kontroll och kunskap. BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien tar inte något ansvar för investeringar eller bsiness beslut som fattas av läsare på rapporter och artiklar publicerade i tidningen. Wthout begränsning av ovanstående, BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien också avsäger sig alla garantier för eller med avseende på: (a) säkerhet, tillförlitlighet, punktlighet, noggrannhet och prestanda BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien och skadligt genom BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien. (b) dator maskar, virus, spionprogram, annonsprogram och alla andra malware, skadlig kod eller skadligt innehåll eller komponenter nås, fått eller spridning genom, rör eller BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien eller dess läst; c transaktioner eller potentiella transaktioner, varor och tjänster som lovat eller utbytts, relaterade information eller rådgivning erbjuds eller bytas, eller annat innehåll, interaktioner, representationer eller kommunikation genom, till eller användning av BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien eller innehåll som nås via BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien. BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien och företrädarna skall under inga omständigheter vara ansvariga för tillgång till, användning av eller tillit till BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien eller skadligt genom BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien av dig, eller för transaktioner, kommunikation, samspel, tvister eller förbindelser mellan du och någon annan person eller organisation som uppstått i eller relaterade till BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien eller innehåll som nås via BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien, inklusive men inte begränsat till ansvar för föreläggande samt för skada, skada, förlust eller skador av något slag som uppkommer genom att du eller någon annan (inklusive, utan begränsning, direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, följdskador, lagstadgade, exemplariskt eller bestraffande skadestånd, även om BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien eller en BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien företrädare har varit aduvised om möjligheten av sådana skador). Du släpper härmed BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien från alla anspråk, krav och skadestånd av alla slag och natur, kända och okända, direkt och indirekt, misstänkta och misstänkta, utlämnande och hemlig, som uppstår ur eller på något sätt relaterade till BP anläggningar Barcelona & Madrid Spanien eller dess innehåll.

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel