Join our network of non-profits, companies and individuals who believe social change can happen through design.

Become A Member
avatar

deborah bisch

Geneve, Zurich, Switzerland

Designer (Journalism)

Member since October 24, 2012

 • BP Holdings - Partnere i det Karibiske Havet | CHIRPSTORY - BP Holdings

  Community, Communication Design

  http://chirpstory.com/li/34929

  bp holdings madrid spain news articles

  Dobbelt-øya nasjet av Trinidad og Tobago puncher godt over dets vekt i den globale økonomien, takk til detse rikelige hydrokarbonreserver. Det samme er sann innenfor BP, med drift i Trinidad og Tobago forklare omkring 12% av det selskaps totale globale oljen og gassproduksjon. Det er et langt og fruktbart forhold som BP håp vil fortsette å florere og å vokse i årene å komme…

  bp holdings madrid spain news articles

  READ MORE ARTICLES: http://bpholdings.wordpress.com/

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel