Join our network of non-profits, companies and individuals who believe social change can happen through design.

Become A Member
avatar

Cindy Mazwailers

Netherlands

Researcher

Member since February 24, 2014


 • Image_177_

  Tips to Make Buying a Holiday Home a Worthwhile Investment

  EVERYONE wants to make the holiday feeling last as long as possible which makes buying a holiday home suddenly seem like a good idea.

  And it can be — just follow the experts tips and buy with your head and not your heart according to Real Estate Buyers Agents Association president Jacque Parker.

  Ms Parker warns would be holiday home owners not to fall for the “romance’’ of a holiday home and use your head to make the best investment decision.

  “People generally buy holiday homes with the intent on returning for regular holidays but should also consider the investment merits of such a purchase,’’ she said.

  It was important to investigate rental yields, the cost of maintenance and things such as management fees and cleaning not just how far it is to walk to the beach.

  Here are her tips for buying a holiday home.

  1. Never buy a holiday home at the peak of the market.

  “When the property market is flat a quality property in a good location will always find a buyer,’’ she said.

  Ms Parker said a good question to ask yourself was: Would this property generate a lot of interest in a buyers’ market?

  “If the answer is no, be very careful what you pay for it.’’

  2. Have a buffer of funds to cover unforeseen expenses

  Ms Parker said even partially leasing to other holiday-makers could incur unforeseen costs.

  “Consider having an emergency buffer for common items that may break down more quickly...

 • 1691912_177_

  Uanset om du er på udkig efter et hjem eller ønsker at investere i fast ejendom for første gang, tager du navigerer ejendomsmarkedet nogle knowhow. Ja, det kan typisk anses for mindre volatile end sige, aktiemarkedet, men det stadig har sine faldgruber.

  At vide, hvad de skal købe, kan hvor og Hvornår være skræmmende for uindviede. Eksempelvis lige nu i byer som Sydney og Melbourne, det er i høj grad et sælgere ' marked og det betyder omkostningerne ved post kan være høj. Måske er den største risiko, at hvis egenskabsværdier pludselig går, du kunne potentielt ende på grund af mere end dit hus eller enhed er faktisk værd.

  I et sælgere ' marked er, det vigtigt for købere til at forblive patienten og holde hovedet koldt, siger EPS boligsøgning direktør, Patrick Bright.

  "I det forløbne år jeg har oplevet for mange naive og uerfarne købere falder ind under fælles fælder når det kommer til at købe et hjem eller investering ejendom," siger Bright.

  "Fra at lade en stor hjem glide gennem deres fingre gennem ubeslutsomhed, at blive fanget i øjeblikket og betaler alt for meget til at tage velmenende råd fra dårligt informerede familie og venner.

  "Der er mange faldgruber, der kan tage deres vejafgift økonomisk såvel som følelsesmæssigt, især for de potentielle købere, der har været på jagt efter en ideel ejendom for mange måneder."

  For at hjælpe med at overvinde disse forhindringer, er her fire handy tips til first-tim...

 • Shearin-Gruppens Blog

  Community, Communication Design

  Det er sjældent at finde fast ejendomsmæglere, der tager tid til at skrive; men her er Cindy Shearin gør det og giver en vidunderlig service til folk har brug for ideer og hjælpe med at gøre ejendom valg og beslutninger.

  Overvej hendes artikel om fordelene ved at bo i en HOA Fællesskabet. Hun er spot på når hun påpeger, at "boligejere hovedsagelig betale HOA til at tage sig af mange ting at almindelige boligejere har hen til lave sig selv". Dette fælles ansvar på fælles områder og faciliteter er en af de største ting i underrubrik eller condominium levende. Din lille (nogle gange det kan være store selv) bidrag til de Home Owners Association er samles med de andre til at gøre en fælles fond for vedligeholdelse af sådanne ting som parker, fortove, motionsrum og andre.

  Følelsen af et udvidet fællesskab er den bedste fordel at være en del af denne ordning. Det giver ikke kun sociale samhørighed, det hjælper også i tider med katastrofer eller naturkatastrofer når folk opfordres nemt for at organisere en redning eller relief virksomhed til Fællesskabet eller til andre berørte.

  At have et hjem og en familie, der bor i det er vigtigt; Men, hjem og familie har at være en del af et større fællesskab, der har til formål at yde sikkerhed såvel som et mødested for etablering af en større familie af mennesker, der deler de samme idéer og målsætninger i et bestemt lokalområde.

  Cindys artikel åbner muligheder for mennesker, især unge, at s...

 • The-cindy-shearin-group-bottom-line_531e88e5e923a_w1500_177_

  Grammatik synes at være slukket; men det giver stor mening, hvis du tænker over det. Overveje trin involveret i ejendomshandel salgsprocessen.

  Enhver, der har beskæftiget sig med fast ejendom, både i udvikling og markedsføring, ved, at hele processen begynder med den grundlæggende idé om at levere eller behandle et grundlæggende menneskeligt behov: en bopæl eller et sted, hvor folk bor og udføre næsten alt, hvad de skal gøre i livet. Og med fremkomsten af moderne teknologi, mange af de menneskelige funktioner kan nu gøres derhjemme, selv real estate sælger eller praktisk talt kører en global virksomhed.

  At have en hjemmeside, der er tiltalende, effektiv og dynamisk er en potent våben mod at gøre fast ejendom en fortsat førende industri i den globale økonomi. Derfor, i betragtning af den rolle, som fast ejendom spiller på det menneskelige område, fremme udvikling og markedsføring af fast ejendom aids i at gøre livet ikke bare komfortabel men meningsfuld og frugtbar. Den værdi, som mennesker sat på fast ejendom nøje svarer til den værdi, de placerer på liv og glæde for det, især når de kan gøre – både liv og nydelse – inden for deres hjem.

  Dermed, vurdering eller evaluering af den økonomiske værdi af en egenskab begynder med forstå værdien mennesker sted på form for liv, de ønsker at leve i et bestemt hus og et bestemt sted. Alle de faktorer, der spiller ind i denne livsstil at folk vælger selv (bekvemmelighed, komfort, stil, faciliteter,...

 • Cindy-shearin-headshot-300x200_177_

  Dette er hvordan man kan sælge fast ejendom online; og Cindy Shearin gør det så godt.

  Først, på din hjemmeside, du sætter op en varm velkomst (i afdæmpet men klart kapital titel bogstaver). Det vil helt sikkert gøre en besøgende føler, som han eller hun er der førte forsigtigt ind i et hjem og vist ikke netop ejendommen, men også personen, der opfylder dem ved hoveddøren.

  Ja, der er Cindy smilende og charmerende ansigt (desværre du kan ikke zoome ind på det smukke ansigt; men at klikke på det vil tage dig til en anden side hvor du kan få at vide, Cindy Shearin) der ikke må hindre fra siden, men blot giver nok indtryk af, at hjemmesiden har en menneskelig føle og røre. Vi mødes og tale med en virkelig person. Titlen på selve hjemmesiden, Cindy Shearin og intet mere, gør det indlysende.

  Dette er en unik om risikable tilgang til enhver real estate professional – ved hjælp af blot et navn og ikke fremhæve linjen af virksomheden eller den pågældende sektor. Hvis du vil tilføje et andet spændende aspekt af hjemmesiden, overveje på motto under titlen: oplevet. Dedikeret. Lidenskabelig. Kreative. Grundig. Alle disse ord synes at helt undvige ejendomsbranchen. Det kunne lige så godt henvise til en kunstner blog. Eller endda en skomager eller en privatdetektiv! Kun når du gennemse yderligere eller Rul ned indser du du har at gøre med ejendomsmæglere. Dejlig måde at bryde isen og varm det op for folk at svømme i.

  Hvorfor Cindy har valgt denne ve...

 • Remodelling the Cindy Shearin Group

  Communication, Environmental Design

  Enhancing a house to add value to it is one way of leveraging one’s property, especially in our present volatile economic conditions. One is not only able to get a higher value from selling it but also getting a bigger loan out of it for business purposes or for other expenses. One great bonus, of course, is having the satisfaction and joy of living in a better or even luxuriously renovated home.

  Cindy Shearin shares her remodelling projects on her blog through video presentations of the before-ongoing-after kind. And it works just as well or even more than any home-viewing visit to an actual home can.

  Using high-definition videography and effective time-lapse photography, Cindy takes us through time as her group goes through remodelling projects of prime properties in South Bay, Los Angeles, CA. It is clear to anyone viewing these videos that with enough investment, a rundown house can be turned around to become an appealing new property worth selling or living in again.

  Here is a mini-reality show worth watching and appreciating by homeowners. One’s property can be a source of cash if one is brave enough to consider remodelling. Taking out a loan to do a remodelling project can be made a less daunting task with the help of real estate experts such as Cindy Shearin. And the good thing about it is that even while the process is still ongoing, they might even put your property in their listings as a project-in-the-making.

  Anyone planning to pursue a remodelling projec...

 • The Cindy Shearin Group’s Blog

  Community, Communication Design

  It is rare to find real estate brokers who take time to write; but here is Cindy Shearin doing it and providing a wonderful service to people in need of ideas and help in making property choices and decisions.

  Consider her article on the benefits of living in an HOA community. She is spot on when she points out that “homeowners essentially pay the HOA to take care of many things that ordinary homeowners have to fix themselves”. This shared responsibility on common areas and facilities is one of the greatest things in subdivision or condominium living. Your small (sometimes it can be big though) contribution to the Home Owners Association is pooled with those of others to make a common fund for the upkeep of such things as parks, sidewalks, gyms and others.

  The sense of an enhanced community is the best advantage of being part of this scheme. It not only provides social cohesion, it also helps in times of emergencies or disasters when people are easily called upon to organize a rescue or relief undertaking for the community or for others affected.

  Having a home and a family that lives in it is important; but that home and family has to be part of a bigger community that has the purpose of providing security as well as a venue for establishing a larger family of people who share the same ideas and objectives in a particular locality.

  Cindy’s article opens up opportunities for people, particularly the young, to see real estate transaction as not merely a business-as-...

 • The Cindy Shearin Group Bottom Line

  Communication, Industrial Design

  What better proofs can one look for in a successful real estate company than the actual sales it has done? The harvest shows the planting. And when the results are consistently happy clients, we know further that such results are not mere accidents. In a real sense, that is the bottom line for a company.

  Cindy Shearin, both the person and the company it seems, is certainly proud of those accomplishments. Showing some of their latest sales on its website is also both a proof of its success as a real estate broker as well as its ability to attract sellers and buyers who value the group’s expertise in the industry. To be a winner, one must work with winners.

  But showing actual sales is not merely putting ribbons on one’s hat. One must allow the people who gave those ribbons to speak out and say why they gave them in the first place. Hence, the website lists down some of the testimonies of buyers and sellers who have utilized Cindy’s services.

  Here are a few samples:

  • We truly could not have found an agent with more integrity, intelligence, sensitivity, knowledge, dedication, efficiency and professionalism.

  • From the first day your ideas, directions and vision were right on point leading up to the successful sale of our home.... Selling the house your kids grew up in is an emotional experience to say the least. The time spent with you gave the appreciation that you understood the emotional aspect of selling our house and for that I will always be grateful.

  • Cin...

 • Capture11_177_

  Every day, people ask me if I have any available listings in the Manhattan Village gated community. It’s such a popular location because of the safety, the incredible parkettes and sidewalks, and the gated surroundings. Of course, there are Homeowners Association fees when you live in a place like Manhattan Village, to cover the community areas, drives, paths, flowers, and roads. Many townhouse or condo buildings also have HOA fees, as do many ordinary neighborhoods in Redondo Beach that have parks and parkettes that are enjoyed by the locals.

  HOA fees might not make sense to someone who has not lived with them before, but I’d like to tell you the main benefits of living in an HOA community.

  All maintenance is shared. Your homeowner’s association fees are pooled so that when a road, a gate, a park or a common area tree needs to be fixed, it gets fixed from that money. This means that lawn care, playgrounds, gate and fence repair, etc. are all taken care of by someone else. The homeowners essentially pay the HOA to take care of many things that ordinary homeowners have to fix themselves.

  Those parks and trails and playgrounds I mentioned before? Those are available to everyone in the community, for free. Pools, pathways, basketball courts, or any amenity paid for by the homeowners’ association fees is free for anyone living in the neighborhood. Some neighborhoods even have gyms, basketball courts, or more elaborate shared amenities.

  Disputes between your neighbors...

 • This is how to sell real estate online; and Cindy Shearin does it so well. First, on your homepage, you put up a warm welcome (in subdued but clear capital title letters). It will surely make a visitor feel like he or she is being led gently into a home and shown not just the property but also the person meeting them at the front door. Yes, there is Cindy’s smiling and charming face (unfortunately you cannot zoom into that beautiful face; but clicking on it will take you to another page where you can get to know Cindy Shearin) that does not obstruct from the page but merely gives enough impression that the website has a human feel and touch. We are meeting and talking to a real person. The title of the website itself, Cindy Shearin and nothing more, makes that obvious. This is one unique though risky approach for any real estate professional – using just a name and not highlighting the line of business or the industry sector concerned. To add another intriguing aspect of the website, consider at the motto underneath the title: Experienced. Dedicated, Passionate, Creative, Thorough. All these words seem to totally sidestep the real estate industry. It could just as well refer to an artist’s blog. Or even that of a shoemaker or a private investigator! Only when you browse further or scroll down do you realize you are dealing with real estate brokers. Nice way to break the ice and warm it up for people to swim in. Why Cindy has chosen this path of indirection is truly am...