Join our network of non-profits, companies and individuals who believe social change can happen through design.

Become A Member
avatar

Queeniey Corliss

Sweden

Member since October 28, 2013

 • Corliss Review Group: Forurensede områder og arealutvikling

  Community, Industrial Design

  Corliss_review_group__forurensede_områder_og_arealutvikling_---_432_

  Vår brede erfaring med forurensede områder og arealutvikling gir oss mulighet til å gi våre kunder innom både den private og den offentlige sektoren bærekraftige og kostnadseffektive løsninger. Dette gjør at de i sin tur kan bedømme, kjøpe, designe, utvikle og håndtere grunnen på beste måte. Våre tjenster i Norge omfatter blandt annet:

  • Miljø- og geotekniske undersøkelser.

  • Miljøtekniske risikobedømminger.

  • Prosjektering av grunnleggende fasiliteter.

  • Dimensjonering av geokonstruksjoner.

  • Prosjektering og spesifikasjoner for bl.a. nye grunnleggende fasiliterter, grunnforsterkninger, sanering, riving.

  • Prosjekt- og byggeledelse for spesifike grunnlegings- og saneringsoppdrag.

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel