Join our network of non-profits, companies and individuals who believe social change can happen through design.

Become A Member
avatar

Joost Klein

Uruguay

Member since September 20, 2013

Những nhận định sai lầm, thiếu sự chính xác về nồi cơm càng ngày xuất hiện càng nhiều. Nhưng nhưng thông tin được đề cập tại trang web này lại hoàn toàn ngược lại, luôn đảm bảo sự chính xác và lại được cung cấp bởi những người có kinh nghiệm về vấn đề đó. Những bí quyết sử dụng và bảo quản nồi cơm điện an toàn hiệu quả