Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
The Avanti Group Info

The Avanti Group Info

Well-being, Communication, Community

10 Supporters

  • http://www.avantitampa.com/aboutus.htm

    Avanti gruppen spesialiserer seg i den strukturelle utformingen av forhåndsutviklede metall bygningen og tilt opp betong, lave bygninger, men vår opptegnelse viser et bredt spekter av bygningstyper og anlegg teknikker i våre design. Vi har også erfaring med et mangfold av spesialitet engineering services. I tråd med vår filosofi om innovasjon bruker vi ikke generalisert "hermetisk" datamaskinen design programmer som er skrevet av andre ingeniører. Snarere, ansvar vi har til våre kunder har ført til utviklingen av våre egne utformingsprogrammer og CAD-løsninger.

    Få mer info: http://www.yelp.no/biz/the-avanti-group-london http://www.shelfari.com/groups/101410/discussions/476900/The-Avanti-Group-SERVICES

Avanti Group specializes in the structural design

Join This Group

The Avanti Group Info

Contact The Avanti Group Info

Moderator: miel avanti