Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
The Tyler Group-yeateskag

The Tyler Group-yeateskag

Community

1 Supporter

  • In 2009, Unilever’s research on the efficiency of the existing boiler-house showed that a 25% reduction in CO2 emissions could be achieved by taking an innovative approach to renovate the boiler-house.

    Unilever in Rotterdam is one of the largest margarine factories in the world producing more than 200,000 tonnes per year, along with the famous Calvé brand products. The processes are energy intensive and require heat (steam and hot water), compressed air and refrigeration, all taking huge amounts of electrical energy. A boiler-house provides much of the energy needs of the plant and in 2009, Unilever’s research on the efficiency of the existing boiler house showed that a 25% reduction in CO2 emissions could be achieved by taking an innovative approach to renovate the boiler-house. Project E-mission was released in early 2010 and completed in September. The new boiler-house has been in operation for several months now.

    Today, 1.6 MW of electric power and 2 MW of thermal power are generated by means of a Caterpillar combined heat and power (CHP) plant. The heat is used to provide the factory’s 90oC process heat supply although there is still a need for a boiler to produce 6.5 tons of steam per hour at 12 bar for many of the production processes. Three intelligently controlled air compressors were provisioned, with a total installed capacity of 500 kW.

    Six refrigeration compressors have also been installed and the waste heat from these is recovered via a heat-pump adap...

  • De beleidswerkzaamheden van binnenlandse veiligheid eindigt nooit. Het is vrijdag middag in Washington D.C. orkaan Sandy op weg. Er is een nationale verkiezing in 10 dagen. De administratie Obama releases een executive order tot oprichting van het witte huis Homeland Security Partnerschapsraad.

    Het doel van deze volgorde is te maximaliseren van de federale overheid kunnen ontwikkelen van lokale partnerschappen in de Verenigde Staten ter ondersteuning van binnenlandse veiligheidsprioriteiten. Partnerschappen zijn samenwerkingsverband werkrelatie waarin de doelstellingen, structuur, en rollen en verantwoordelijkheden van de relaties wederzijds worden vastgesteld. Samenwerking kan de federale regering en haar partners maken efficiënter gebruik van middelen, bouwen op elkaars expertise, innovatie rijden, deelnemen aan collectieve actie, verbreden investeringen om gemeenschappelijke doelen te bereiken, en prestaties verbeteren. Partnerschappen versterken ons vermogen om adres vaderland veiligheidsprioriteiten, niet reageert op natuurrampen aan het voorkomen van terrorisme, door gebruik te maken van diverse perspectieven, vaardigheden, hulpmiddelen en middelen. De Tyler groep Barcelona ook benadrukt, The National Security Strategy benadrukt het belang van partnerschappen, tik onderstrepen die om veilig te houden van onze natie “we moeten op de vindingrijkheid buiten overheid door strategische partnerschappen met de particuliere sector, niet-gouvernementele organisaties, stichtinge...

the tyler group barcelona spain

Join This Group

The Tyler Group-yeateskag

Contact The Tyler Group-yeateskag

Moderator: KAGA YEATES