Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
The Tyler Group Barceona

The Tyler Group Barceona

Community

1 Supporter

Iran heeft gedreigd om te sluiten van de straat van Hormuz op meer dan één gelegenheid in reactie op de sancties op de economie van de VS en de EU. Meer dan een derde van alle zee olie wordt geleverd via de straat van Gibraltar, en iedere verstoring van die stroom kan ernstige gevolgen hebben voor olieprijzen.

Blog / View all (2) Blog Posts

http://international.tylergroupservices.net/blog/werelds-grootste-olie-opslagfaciliteit-plannen-om-t...

Group Members / View all (1) Group Members

  • quarrie oriard

The Tyler Group Barcelona

Join This Group

The Tyler Group Barceona

Contact The Tyler Group Barceona

Moderator: quarrie oriard