Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
BP Holdings Barcelona-Klein

BP Holdings Barcelona-Klein

Community

2 Supporters

 • BP anläggningar partner i Karibiska havet-Goodreads, bp holdings corporate groups

  Community, Communication Design

  http://www.goodreads.com/group/show_tag/bp-holdings

  bp holdings corporate groups

  Dubbel ön nationerna i Trinidad och Tobago Hålslagsenhet långt över dess vikt i den globala ekonomin, genom sin rika kolväte reserver. Samma sak gäller inom BP, med verksamhet i Trinidad och Tobago att förklara ungefär 12% av företagets totala globala olja och gas produktionen. Det är en lång och givande relation som BP hoppas kommer att fortsätta att blomstra och växa i de kommande åren... More related topic at: http://www.goodreads.com/group/show/82585-bp-holdings

  bp holdings corporate groups

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel

BP HOLDINGS is aware that having the right information is a key point when giving advisory services to clients.

Join This Group

BP Holdings Barcelona-Klein

Contact BP Holdings Barcelona-Klein

Moderator: kleinfreud