Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
BP Holdings Barcelona & Madrid Spain

BP Holdings Barcelona & Madrid Spain

Well-being, Community

87 Supporters

  • Med kreditkort samtidigt investerar dina dollar – åtgärder för att följa – Blogspot

    Community, Communication Design

    Credit_cards_2_432_

    Dagens generation är helt beroende av kreditkort och de använda det även för investeringsändamål. Om du är någon som använder kreditkort för investeringar, bör du utöva total kontroll på dem eftersom det finns många möjligheter för dem att få missbrukas. Värdet av kreditkortet kan enkelt användas kan omvandlas till kontanter som du kan börja med ett nytt konto eller göra ändringar i det befintliga kontot. Den kostnad som du måste betala för kreditkort kommer att vara över den genomsnittliga avkastningen av obligationer och aktier. Här är några steg som du kan vidta för att investera med kreditkort. Ansöka om kredit kort: det första steget att ta är att ansöka om ett kreditkort och det skulle vara bättre om du kan välja en med en låg inledande avgift. Du kan också se till att möjligheten att göra kontanter påskynda betalningar är också tillåten. Förskott resulterar alltid i räntekostnader oavsett saldo på kortet. Skapa ett konto för förmedling: sedan du kan öppna ett konto för förmedling, det online där avgifterna och de minsta hänsyn begränsningarna är tillräckligt låg. Du kan även öppna ett konto för marginalen endast när du vill använda de pengar du låna från ditt kreditkort. Du bör alltid komma ihåg att om du öppnar ett konto för marginal och kontovärdet depreciates, har du ytterligare medel inom det. Överföra pengar till kontot mäklararvoden: det är inte möjligt att handeln kontot tills din check har rensats från kontot mäklararvoden. Se till att du använder marginalen endast när säkerheten har uppskattat värde. När du säljer av värdepapper, finns det inga pengar tillgängliga för de kommande två dagarna. Övervaka ditt konto: du bör också övervaka kontot och har en fast plan när det gäller återbetalning av skulden när beståndet inte svarar mycket. Köpa obligationer endast när du tror att en minskning av räntorna så att du kanske sälja ut obligationerna endast under en ökning av värdet. Rulla över ditt kort om du får lägre: när du ser att det finns billigare priser på kreditkort, du kan rulla över balansen. Bara se till att den inledande perioden av det nya kortet är lång nog så att du får tillräckligt med tid att överföra balansen till det nya kortet. Läs Finstilt för att undvika någon typ av misstag. Därför, när du undrar om det sätt som du kan använda kreditkort för investeringar, du kan beakta de ovan nämnda punkterna.

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel

Blogs on Small Business & Personal Business

Join This Group

BP Holdings Barcelona & Madrid Spain

Gran Via de les Corts Catalans
plant 5, Barcelona 8011
Spain
+34 93 306 34 99

Contact BP Holdings Barcelona & Madrid Spain
http://www.bpspainholdings.com/

Moderator: Chloe Anister