Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
Deep Blue Analysis Compass Group

Deep Blue Analysis Compass Group

Well-being, Communication, Community

3 Supporters

  • Deep Blue Analysis Compass Group Ansvar

    Communication, Communication Design

    Compass Groups viktigste prinsipp er at vi aldri inngår kompromisser når det gjelder helse og sikkerhet for våre kunder, gjester og medarbeidere. Helse, miljø og sikkerhet har førsteprioritet i vår daglige virksomhet, og skal prege alt vi gjør. Dette prinsippet skal styre våre handlinger og beslutninger i det daglige.

    Compass Group globalt har sterkt samfunnsengasjement og har siden 1996 hatt et eget program for samfunnsansvar for å fokusere på sosial inkludering, styrket arbeidsevne og å fremme bærekraft og mangfold.

    I Norge er vi en stolt samarbeidspartner med Norsk Folkehjelp hvor vi har et langsiktig samarbeid for å bidra til en minefri verden. Vår Norske virksomhet er klimanøytral gjennom oppkjøp av klimakvoter.

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel