Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
Deep Blue Analysis Compass Group

Deep Blue Analysis Compass Group

Well-being, Communication, Community

3 Supporters

 • Vårt mål er å være den foretrukne arbeidsgiver i vår bransje, og vi jobber derfor med å tiltrekke, beholde og motivere de best tenkelige medarbeidere, personer som deler våre kjerneverdier og som kan bidra til vår fremgang.

  Vår egen bedriftskultur er det som gjør oss spesielle og det som skiller oss fra alle andre. Viktigheten av å ha rett person på rett sted er enorm for oss, og vår visjon starter med et ønske om ”Great People” og det å ha medarbeidere som grunnlaget for vår suksess. Kundene våre skal med rette kunne forvente ”Great Service”, noe som skal bidra til å gi oss levedyktige resultater, ”Great Results”.

  Vi skal gjøre vårt ypperste for å trygge arbeidsplasser og for å gi den enkelte ansatt, trygge og forutsigbare arbeidsforhold. Vi har tro på arbeidsforhold som er preget av åpenhet og tillit, samtidig som vi ønsker å tilrettelegge for faglig vekst og utvikling for våre medarbeidere.

 • Deep Blue Analysis Compass Group Ansvar

  Communication, Communication Design

  Compass Groups viktigste prinsipp er at vi aldri inngår kompromisser når det gjelder helse og sikkerhet for våre kunder, gjester og medarbeidere. Helse, miljø og sikkerhet har førsteprioritet i vår daglige virksomhet, og skal prege alt vi gjør. Dette prinsippet skal styre våre handlinger og beslutninger i det daglige.

  Compass Group globalt har sterkt samfunnsengasjement og har siden 1996 hatt et eget program for samfunnsansvar for å fokusere på sosial inkludering, styrket arbeidsevne og å fremme bærekraft og mangfold.

  I Norge er vi en stolt samarbeidspartner med Norsk Folkehjelp hvor vi har et langsiktig samarbeid for å bidra til en minefri verden. Vår Norske virksomhet er klimanøytral gjennom oppkjøp av klimakvoter.

 • Deep Blue Analysis Compass Group

  Community, Communication Design

  Compass Group er et internasjonalt konsern og verdensledende leverandør av måltidstjenester og andre supporttjenester med en omsetning på £ 16,9 milliarder. Konsernet har 509 000 ansatte i over 50 land og leverer service i verdensklasse på 50 000 steder rundt om i verden.

  I Norge drives virksomheten under merkenavnene Eurest, Eurest Services, Eurest konferanse og selskap, Medirest og ESS. Vi er ca 2 600 ansatte, har 2,2 milliarder i omsetning og en landsdekkende tilstedeværelse. Les mer om våre tjenester nedenfor.

  Eurest Eurest er en av Norges ledende aktører innen servering av måltidstjenester. Vi har over 300 serveringsenheter i Norge og serverer mer en 100 000 mennesker hver dag. Med over 40 års erfaring fra servicenæringen har vi en kunnskap som gjør oss i stand til å sette seg inn i våre kunders behov og utvikle gode løsninger.

  Eurest Services Eurest Services utfører alle støttetjenester som gjør hverdagen enklere for kunden. Sterke, egenutviklede konsepter garanterer en høy kvalitet i leveransen. Våre servicetjenester er basert på hotellkonsept med ansvarlig Site Manager som til enhver tid er tilgjengelig for kunde og medarbeidere.

  ESS Support Services AS ESS Support Services AS er landets ledende selskap innen offshore- og anleggsforpleining. ESS Support Services AS sysselsetter 1 250 ansatte og er etablert med kontorer i Asker, Stavanger og Bergen.

  Eurest Konferanse & Selskap Eurest Konferanse & Selskap driver flere konferansesentre ...