Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
Deep Blue Analysis Compass Group

Deep Blue Analysis Compass Group

Well-being, Communication, Community

3 Supporters

Compass Group er et internasjonalt konsern og verdensledende leverandør av måltidstjenester og andre supporttjenester med en omsetning på £ 16,9 milliarder. Konsernet har 509 000 ansatte i over 50 land og leverer service i verdensklasse på 50 000 steder rundt om i verden.

Blog / View all (3) Blog Posts

Vårt mål er å være den foretrukne arbeidsgiver i vår bransje, og vi jobber derfor med å tiltrek...

Group Members / View all (3) Group Members

  • Alvin Dybdahl
  • Marc Glick
  • Raphael Quach