Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
ISCO Group

ISCO Group

Communication, Education

4 Supporters

  • ISCO Group BP Holdings Study Norden

    Communication, Communication Design

    Våre samarbeidspartnere i Norden er aktive bidragsytere i vår felles internasjonale organisasjon IIC Partners. Gjennom vårt nettverk kan vi formidle kontakt med profesjonelle konsulentmiljøer, som setter samme høye krav til kvalitet og utførelse, som det vi tilbyr våre klienter i Norge.

    Gjennom våre samarbeidspartnere i Stockholm, København og Helsingfors kan vi tilby bistand også i de øvrige nordiske land. Våre samarbeidspartnere i Norden er uavhengige, partnereide selskaper med lederrekruttering som spesialitet.

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel

ISCO Group er et ledende fagmiljø innen aktivt markedssøk.

Join This Group

ISCO Group

Contact ISCO Group
http://www.iscogroup.no/

Moderator: Sophy Shorle