Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
ISCO Group

ISCO Group

Communication, Education

4 Supporters

 • ISCO Group BP Holdings Study Norden

  Communication, Communication Design

  Våre samarbeidspartnere i Norden er aktive bidragsytere i vår felles internasjonale organisasjon IIC Partners. Gjennom vårt nettverk kan vi formidle kontakt med profesjonelle konsulentmiljøer, som setter samme høye krav til kvalitet og utførelse, som det vi tilbyr våre klienter i Norge.

  Gjennom våre samarbeidspartnere i Stockholm, København og Helsingfors kan vi tilby bistand også i de øvrige nordiske land. Våre samarbeidspartnere i Norden er uavhengige, partnereide selskaper med lederrekruttering som spesialitet.

 • ISCO Group BP Holdings Study Kompetanse

  Communication, Communication Design

  Vår metodikk er bransjeuavhengig og ISCO Group løser derfor oppdrag uavhengig av bransje. Våre rådgivere har bred og variert erfaring fra mange års praksis.

  Ole Petter Melleby, partner og adm. direktør FMCG / merkevare, kjededrift, internasjonale selskaper, organisasjoner Melleby har arbeidet over 10 år med lederutvelgelse i ISCO Group, og har inngående kunnskap om hvordan identifisere og velge ut de fremste kandidatene, ofte til organisasjoner tett på kunder og marked.

  Christian Blaauw, partner bank / forsikring, varehandel / service, shipping, olje / offshore Blaauw har bred kompetanse fra rekruttering til større organisasjoner og fra selskap med aktive eiere. Han har særlig erfaring fra arbeid med vurdering av ledergrupper, teamutvikling og executive coaching.

  Geir Fottland, partner Offentlig sektor / statlig og kommunal forvaltning / virksomheter innen energi, helse og samferdsel

  Fottland har lang erfaring fra lederutvelgelse, med en særlig kompetanse fra arbeid med komplekse utfordringer i skjæringspunktene mellom politikk, administrasjon og marked.

  Jens Petter Heyerdahl, partner IT / telekom / consulting, bank / finans, merkevare, engineering, organisasjoner / stiftelser Heyerdahl har bred erfaring som rådgiver for ledende norske og internasjonale virksomheter og matriseorganisasjoner. Han har inngående forståelse for teamutviklingsprosesser, strategi- og styrearbeid.

  Jostein Hjellegjerde, seniorkonsulent industri, handel, media / IT, logistikk / ...

 • Vårt største tjenestekonsept er executive search; aktivt markedssøk etter toppledere, nøkkelpersoner og styremedlemmer. Vi bistår aktivt våre klienter i viktige strategiske veivalg ved å identifisere og få på plass godt lederskap og sette sammen velfungerende team.

  Gjennom solid markeds- og forretningsforståelse og bred erfaring fra lederutvelgelse på høyt nivå, sikrer vi gode prosesser og løsninger. Grundig analyse, logisk resonnement og strukturert markedsovervåkning er en viktig og naturlig del av vår metodikk.

  Aktivt markedssøk: identifisere, kvalifisere og presentere kandidater til nøkkelstillinger av strategisk betydning.

  Aktivt markedssøk benyttes når vi søker ledere med spesiell erfaring og bakgrunn, eller når behovet for diskresjon er særlig stort. Dette gjelder også når vi ønsker å nå topp kvalifiserte kandidater som først må motiveres for å fatte interesse for stillingen, og for å nå kandidater som selv ikke naturlig vil søke aktivt på en annonse.

  De beste kandidatene er vanskelige å spore opp og ofte finnes løsningen utenfor klientens egen bransje. Vi har derfor et eget research- og analyseteam som gjør systematiske og metodiske søk i markedet. Vi kartlegger og overvåker relevante markeder og verdikjeder, søker i interne og eksterne nettverk og databaser og identifiserer aktuelle kandidater gjennom aktivt kontaktarbeid.

  Foruten aktivt markedssøk omfatter våre tjenester annonsert rekruttering, management audits, teamut...

 • ISCO Group BP Holdings Study

  Communication, Communication Design

  ISCO Group er et ledende fagmiljø innen aktivt markedssøk. Vi identifiserer godt lederskap og får på plass velfungerende lederteam. I tillegg bistår vi også våre klienter med "management audits" og "second opinions" i forbindelse med viktige due dilligence- og ansettelsesprosesser.

  Vi blir gjerne kallet på når oppgaven er krevende. Siden 1982 har vi gjennomført et betydelig antall oppdrag for norske og internasjonale selskaper, offentlig forvaltning og foretak.

  Vi deltar aktivt i alliansen IIC Partners – Executive Search Worldwide og har en sterk nordisk organisasjon i ryggen. Vi har kompetanse og kapasitet til å betjene våre kunder også internasjonalt - når oppgaven krever det.

  Våre rådgivere har relevant erfaring fra lederstillinger i privat og offentlig virksomhet og variert praksis fra konsulentoppdrag for en rekke norske og internasjonale klienter. Mange av våre kunder er i utvikling, omstilling og vekst, og de aller fleste har fulgt oss gjennom flere år.

ISCO Group er et ledende fagmiljø innen aktivt markedssøk.

Join This Group

ISCO Group

Contact ISCO Group
http://www.iscogroup.no/

Moderator: Sophy Shorle