Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
ISCO Group

ISCO Group

Communication, Education

4 Supporters

ISCO Group er et ledende fagmiljø innen aktivt markedssøk. Vi identifiserer godt lederskap og får på plass velfungerende lederteam.

Blog / View all (4) Blog Posts

ISCO Group BP Holdings Study Norden

Communication, Communication Design

Våre samarbeidspartnere i Norden er aktive bidragsytere i vår felles internasjonale organisasjon II...

Group Members / View all (4) Group Members

  • Sophy Shorle
  • Andria Clinton
  • Gerard Lincoln
  • Sandy Piller

ISCO Group er et ledende fagmiljø innen aktivt markedssøk.

Join This Group

ISCO Group

Contact ISCO Group
http://www.iscogroup.no/

Moderator: Sophy Shorle