Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
The Avanti Group LLC

The Avanti Group LLC

Community

7 Supporters

 • Tips om hvordan arbeidsgivere kan lande deres øverste alternativet i en kandidat drevet markedet: sakte men sikkert, Washington DC Metro området arbeidsmarkedet er bedre og gir flere alternativer for beste kandidatene. Hvis du var heldig nok til å ansette i løpet av de siste lavkonjunktur, måtte sannsynligvis plukke av søppel. Du kunne bare utlyser en stillingsannonse på Internett og få titalls høyt kvalifiserte programmer. Bla til 2013, og du kan synge en annen melodi. Premier kandidater mottar ofte flere tilbud, noe som resulterer i stillinger gjenværende åpne for uker, hvis ikke måneder. Mens det er ingen ufeilbarlig løsninger på dette problemet, er det flere viktige metoder du kan bruke til å forbedre dine sjanser til landing din beste kandidat.

  1)* Sett realistiske forventninger.*

  Det er aldri en enkel måte å redusere forventningene. Ingen ønsker å invadere til poenget med å ansette en ukvalifisert ansatt. Imidlertid er det viktig for å forstå kaliber av kandidat organisasjonen er i stand til å tiltrekke. Du bør spørre deg selv hva ryktet ditt er i markedet; Hva karriereutvikling og oppadgående mobilitet du tilbyr. Hvordan sammenligner kompensasjonspakken til andre selskaper, etc. Svarene på disse spørsmålene bør lede din hiring beslutninger. Tror det på denne måten, du ville ikke gå til en Mercedes forhandler og bli frustrert fordi du ikke kan få den skinnende nye luksus bilen for prisen på en Honda Civic. Jo bedre du administrere di...

 • The Avanti Group LLC jobbsøkere

  Community, Communication Design

  Avanti samarbeider med både aktive og passive arbeidssøkere fra seniorer executive nivåer. Våre typisk kandidaten har høy kaliber bakgrunn i en eller flere av følgende områder: bedriftens regnskap, finansiell rapportering, offentlig regnskap, internkontroll, økonomisk analyse, fusjoner og oppkjøp, treasury, private equity, investeringsvirksomhet og strategi. Vår styrke er vår evne til å gi deg tilkoblinger, ressurser og intervjuer ferdigheter å akselerere din karriere fremover.

  Hvorfor velge Avanti gruppe?

  • Over tretten års executive rekruttering erfaring som resulterer i en effektiv, proaktiv, prosess utviklet for å hjelpe deg å lande en ideell mulighet.

  Sterke forbindelser i alle de store næringene i DC metroområde med vekt på informasjonsteknologi, fast eiendom, finansielle tjenester og Non-Profit.

  • En rådgivende, ikke-pushy, tilnærming til våre kandidater.

  • Omfattende forståelse av alle aspekter av kundenes mulighet. Vi vil ikke kaste bort din tid intervjue for fattige passer.

  • Et vell av verdifulle kompetanse på jobbsøket inkludert CV skriving, intervjuteknikk teknikker, karriereveiledning og kompensasjon forhandling.

  • Kontrakt, kontrakt til Perm eller direkte leie løsninger gir deg en one stop shop for innstillingene for sysselsetting.

  ...
 • Arbeidsgivere av den The Avanti Group LLC

  Community, Communication Design

  Avanti Group leverer kontrakten og direkte rekruttere utleie i selskaper i alle stadier av vekst søker seniorer å utøvende nivå regnskap & finansmedarbeidere. Vi rekruttere for alle de store næringene i DC metroområde med vekt på informasjonsteknologi, fast eiendom, finansielle tjenesterog Non-Profit. Med over 13 års erfaring og tusenvis av fullførte direkte-hire søk og kontrakt tildelinger, har vi utviklet en tilpasset rekrutteringsprosessen som vil hjelpe deg akselerere bedriften fremover.

  Hvorfor velge Avanti gruppe?

  Ledernivå rekruttere kompetanse med over 13 års erfaring i alle fasetter av strategisk sourcing.

  • Fleksible priser og betaling vilkår tillater oss å tilpasse din budsjettet begrensninger.

  Tilpasset kontrakt, kontrakt til Perm og leie løsninger gir deg en one stop shop for alle dine ansetter behov.

  • Et stort nettverk og langsiktige fokus på å utvikle relasjoner med finansielle fagfolk som gir den mest effektive matche og redusert slitasje kostnader.

  • Fokus på utvikling av ekte partnerskap med våre kunder som sparer deg for bortkastet tid å få transaksjonsbaserte søk firmaer fart.

  • Ekstremt høy hastighet for oppbevaring og klienten fornyelse grunnet våre samarbeid modell. Vi fremme en sterk kunde tilnærming og bevist gjennomsøkningen methodology.

  ...
 • Om selskapet

  Community, Communication Design

  The Avanti Group LLC

  Jay Gennaro, grunnlegger og rektor, bringer over tretten års rekruttering og ledelse opplevelsen til rollen som rektor av Avanti Group. Jay overvåker alle virksomhet utvikling og rekruttering innsats for firmaet. Før opprettelsen Avanti gruppe, holdt han direktør posisjoner med en vellykket regionale søk firmaet og et børsnotert nasjonale rekruttere selskap. Jay opptjent økende nivåer av ansvar i hele sin karriere, og har utviklet et bredt faglig nettverk. Har han fullførte direkte-utleie og kontrakt søke oppdrag for de regnskap, økonomi og informasjon avdelingene av mange av de fremste arbeidsgiverne i markedet. Hans klienter spenner fra små bedrifter med stor vekst multi-milliard dollar organisasjoner.

  Jay mener nøkkelen til hans suksess er hans evne til å bygge effektive relasjoner. "Min rolle som rekruttere partner er ikke bare å gjøre plasseringer, men å være en klarert fortrolige og rådgiver. Hver og en av våre kunder og kandidater er unike og vi streber etter å virkelig samarbeide med dem. Jeg stolt meg selv på det faktum at jeg kontaktet regelmessig av kandidater og kunder at jeg møtte over et tiår siden."

  Jay er utdannet ved University of Massachusetts med en grad i økonomi og en mindre i virksomheten. Han og hans kone bor i Arlington, VA

  Kontakt Jay direkte på:

  703-566-3698

  jgennaro@avantigroupllc.com

  ...
 • Employers of the Avanti Group LLC

  Community, Communication Design

  Avanti Group provides contract and direct hire recruiting services for companies of all stages of growth seeking senior staff to executive level Accounting & Finance professionals. We recruit for all of the major industries in the DC metro area with an emphasis on Information Technology, Real Estate, Financial Services and Non-Profit. With over thirteen years of experience and thousands of completed direct-hire searches and contract assignments, we have developed a customized recruiting process that will help you accelerate your business forward.

  Why Choose Avanti Group?

  • Executive level recruiting expertise with over thirteen years of experience in all facets of strategic sourcing.

  • Flexible pricing and payment terms allowing us to adapt to your budget restraints.

  • Customized Contract, Contract to Perm and Direct Hire solutions providing you with a one stop shop for all of your hiring needs.

  • A vast network and long-term focus on developing relationships with financial professionals which provides you with the most effective match and reduced attrition costs.

  • Focus on developing true partnerships with our clients which saves you the wasted time of getting transactional search firms up to speed.

  • Extremely high rate of retention and client renewal due to our partnership model. We promote a strong customer facing approach and proven search methodology.

  See Full Article

  ...
 • Testimonials of the Avanti Group LLC

  Community, Communication Design

  “Jay is an excellent recruiter who really fits into the career coach category for executive level professionals. I have had numerous positive interactions related to my own and others’ careers over the years. Each time, he has been a trusted confidant with exceptional advice and willingness to go the extra mile for me. He is extremely thorough with an excellent demeanor that makes it very easy for me to discuss my goals and demands. At the same time, he is adept at shaping my expectations to the current market conditions to ensure I am realistic about any opportunity. In the end, Jay is my go-to guy each time I am ready to change careers.”

  -Vice President of Finance, International Entertainment Company

  “I have hired Jay on an exclusive basis to assist us with multiple key searches for our financial operations group over the past several years. Jay has always provided exceptional service. Specifically, he took the time to understand our needs for each position. He listened carefully to our requirements so he never sent us unqualified candidates. And if our position requirements changed mid-search, he would adapt the search accordingly. He is knowledgeable about the market and he is always very responsive. We have worked with many recruiters in the past and Jay is, without a doubt, one of the best.”

  -Corporate Controller, Investment Firm

  “Working with Jay was a beneficial experience. He had strong relationships that led to me getting placed into an excellent situa...

 • The Avanti Group LLC Job Seekers

  Community, Communication Design

  Avanti Group works with both active and passive job seekers from senior staff to executive levels. Our typical candidate has a high-caliber background in one or more of the following areas: corporate accounting, financial reporting, public accounting, internal controls, financial analysis, mergers and acquisitions, treasury, private equity, investment banking, and corporate strategy. Our strength is our ability to provide you with the connections, resources, and interviewing skills to accelerate your career forward.

  Why Choose Avanti Group?

  • Over thirteen years of executive recruiting experience resulting in a highly effective, proactive, process designed to help you land your ideal opportunity.

  • Strong connections in all the major industries in the DC metro area with an emphasis on Information Technology, Real Estate, Financial Services and Non-Profit.

  • A consultative, non-pushy, approach to our candidates.

  • Comprehensive understanding of all aspects of our clients’ opportunity. We won't waste your time interviewing for poor fits.

  • A wealth of valuable expertise on the job search process including resume writing, interviewing techniques, career guidance, and compensation negotiation.

  • Contract, Contract to Perm or Direct Hire solutions providing you with a one stop shop for your employment preferences.

  Continue Reading

  ...
 • About The Avanti Group LLC

  Community, Communication Design

  Jay Gennaro, Founder and Principal, brings over thirteen years of recruiting and leadership experience to his role as Principal of Avanti Group. Jay oversees all business development and recruiting efforts for the firm. Prior to founding Avanti Group, he held Director Positions with a successful regional search firm and a publicly traded national recruiting company. Jay earned increasing levels of responsibility throughout his career and has developed an extensive professional network. He has successfully completed direct-hire and contract search assignments for the accounting, finance and information technology departments of many of the premier employers in the market. His clients range from small high-growth companies to multi-billion dollar organizations.

  Jay believes the key to his success is his ability to build effective relationships. “My role as a recruiting partner is not only to make placements but to be a trusted confidant and adviser. Every one of our clients and candidates are unique and we strive to truly partner with them. I pride myself on the fact that I am contacted regularly by candidates and clients that I met over a decade ago.”

  Jay is a graduate of the University of Massachusetts with a Degree in Economics and a Minor in Business. He and his wife live in Arlington, VA.

  Contact Jay directly at:

  703-566-3698

  jgennaro@avantigroupllc.com

  ...
 • The Avanti Group LLC Landing Your Top Candidate

  Community, Communication Design

  Tips on how employers can land their top option in a candidate driven market: Slowly but surely, the Washington DC Metro area employment market is improving and providing more options for top performing candidates. If you were fortunate enough to hire during the most recent recession, you probably had the pick of the litter. You could simply post a job advertisement on the internet and receive dozens of highly qualified applications. Turn the page to 2013 and you may be singing a different tune. Premier candidates are frequently receiving multiple offers, resulting in vacancies remaining open for weeks, if not months. While there are no infallible solutions to this problem, there are several key approaches you can take to improve your odds of landing your top candidate.

  1) Set realistic expectations.

  There’s never an easy way to lower your expectations. No one wants to compromise to the point of hiring an unqualified employee. However, it is important to understand the caliber of candidate your organization is capable of attracting. You should be asking yourself what your reputation is in the market place; what career development and upward mobility you offer; how your compensation package compares to other companies, etc. The responses to these questions should guide your hiring decisions. Think of it this way, you wouldn’t go to a Mercedes dealership and get frustrated because you can’t get that shiny new luxury car for the price of a Honda Civic. The better you manage yo...

At Avanti Group, we believe that our role as your recruiting partner is to play an integral part in advancing your career and your business forward.

Join This Group

The Avanti Group LLC

Washington, D.C. Area
Washington, WA 20004
United States
7035663698

Contact The Avanti Group LLC
http://avantigroupllc.com/

Moderator: Thiane Arda