Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
Micron Associates News Review

Micron Associates News Review

Communication, Community, Environment

1 Supporter

 • Micron Associates Pr code 34931845011 MA: LEDARE - Plocka, välja lagar för att upprätthålla

  Communication, Communication Design

  LEDARE: Plocka, välja lagar för att upprätthålla

  Obama-administrationens beslut att skjuta upp genomförandet av delar av Obama-och illustrerar faran i förbigående massiva, otymplig, "omfattande" lagstiftning – och hur nyckfull verkställighet av sådana lagar ytterligare ökar osäkerheten i ekonomin och undergräver förtroendet för regeringen.

  Förra veckan, meddelade IRS att det kommer att senarelägga startdatum för Obama-vård "arbetsgivaren uppdrag" från 2014 till 2015. Som skonar arbetsgivare med 50 eller fler arbetstagare från att tillhandahålla försäkringar för sina anställda.

  Administrationen sa det svara på klagomål från företagare. Detta är något som kallades strax efter presidenten undertecknat Obama-vård till lag i 2010. Det är svårt att se hur mandat kommer att bli mer tilltalande i 12 månader.

  Förvaltningens beslut stinker politik – att fördröja en impopulär politiken förbi valet 2014 efter halva tiden.

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel

Micron Associates

Join This Group

Micron Associates News Review

Casarrubuelos, Madrid 28977
Spain

Contact Micron Associates News Review
https://groups.diigo.com/group/micron-associates-news-review

Moderator: giona hale